Inloggad som:

avslutad_BEMP

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_BEMP
Bedömning av akuta biverkningar av 14-14,5 Gy HDR brachyterapi i kombination med hypofraktionerad strålbehandling av yttre strålning (3 Gy x 14) vid behandling av lokaliserad prostatacancer med en liten yttre strålmarginal på 3 mm och realtidstidspositionering randomiserad studie jämförande två olika övergripande behandlingstider.
Assessment of acute side effects effect of 14-14,5 Gy HDR brachytherapy in combination with hypofractionated external beam radiotherapy (3 Gy x 14) in the treatment of localised prostate cancer with a small external beam margin of 3 mm and real time positioning – a randomized study comparing two different overall treatment times
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att studera om en minskning av marginalen vid brachterapi + extern radioterapi är likvärdig den reduktion av biverkningar som erhållits vid enbart extern radioterapi hos män med prostatacancer. Patienterna randomiseras till två olika behandlingstider eftersom det finns teorier
Mer information om studien för vårdgivare
Män 18 år eller äldre Patienter aktuella för brachyterapi I combination med extern strålbehandling Skriftligt samtycke
Misstänkt drog- eller alkoholmissbruk Deltagande i andra studier Patienter som kan ha svårigheter som kan påverka genomförandet av studien (t ex demens).
Behandling
Fas 2
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2021-01-28)

Tillbaka till listan