Inloggad som:

BEAMION-Lung 1 (1479-0001)

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

BEAMION-Lung 1 (1479-0001)
En studie för att undersöka olika doser av studieläkemedlet BI 181063 hos personer med olika typer av avancerad cancer, med solida tumörer och med förändringar i HER2-genen.
An open label, Phase I dose escalation trial, with dose confirmation and expansion, of BI 1810631 as monotherapy in patients with advanced or metastatic solid tumors with HER2 aberrations
PLACEHOLDER
Sverige deltar i fas 1b/dosexpansions-delen. Fas 1b är indelad i olika kohorter utifrån tidigare behandlingar. Det primära syftet är att bedöma antitumöraktivitet hos BI 1810631 i de olika kohorterna.
Mer information om studien för vårdgivare
Icke småcellig lungcancer (NSCLC) med förändringar i HER2-genen.
annan typ än HER 2-positiv lungcancer
Behandling
Fas 1
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Caroline Brav (2024-03-21)

Tillbaka till listan