Inloggad som:

BCMA-MMY1001

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

BCMA-MMY1001
En fas 1, öppen, dos-eskaleringsstudie av JNJ-64007957, en humaniserad BCMA x CD3 DuoBody-antikropp, i ämnen med återfallet eller refraktärt multipelt myelom
A Phase 1, First-in-Human, Open-Label, Dose Escalation Study of JNJ-64007957, a Humanized BCMA x CD3 DuoBody Antibody, in Subjects with Relapsed or Refractory Multiple Myeloma
PLACEHOLDER
Studiens huvudsyfte är att undersöka vilken dos och vilket doseringsschema som ska användas för vidare utveckling av Teclistamab. Den eller de doser som kan användas fastställs genom att undersöka vilken dos som tolererats av studiedeltagarna. Effektmåttet är förekomst och grad av incidenser, allvarliga incidenser samt laboratorievärden. Studiens sekundära syften är att undersöka vilken effekt läkemedlet har och hur det omsätts i kroppen, bedöma i vilken utsträckning immunförsvaret påverkas samt bedöma den antitumorala effekt studieläkemedlet har.
Mer information om studien för vårdgivare
I studien inkluderas vuxna patienter med relapse eller refraktärt Multipelt Myelom som genomgått tidigare behandlingslinjer innehållande både en Proteasomhämmare, Immunmodulerande behandling och en anti-CD38 antikropp.
se studieprotokoll
Behandling
Fas 1
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-03-10)

Tillbaka till listan