Inloggad som:

BCMA-MMY1001

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

BCMA-MMY1001
En fas 1, öppen, dos-eskaleringsstudie av JNJ-64007957, en humaniserad BCMA x CD3 DuoBody-antikropp, i ämnen med återfallet eller refraktärt multipelt myelom
A Phase 1, First-in-Human, Open-Label, Dose Escalation Study of JNJ-64007957, a Humanized BCMA x CD3 DuoBody Antibody, in Subjects with Relapsed or Refractory Multiple Myeloma
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 1
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-06-19)

Tillbaka till listan