Inloggad som:

avslutad_BAYER 16298

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_BAYER 16298
En fas II randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie av radium-223 diklorid mot placebo hos patienter som har metastaserad Her2 negativ hormonreceptorpositiv bröstcancer med skelettmetastaser och som har hormonbehandling som bakgrundsterapi
Bayer 16298. A Phase II randomized, double-blind, placebo-controlled trial of radiom-223 ichloride versus placebo when administered to metastatic HER2 negative hormone receptor positive breast cancer with bone metastases treated with hormonal treatment background therapy.
PLACEHOLDER
Studien är en fas II randomiserad dubbelblind och placebokontrollerad av radium-223 diklorid i patienter med HER2 negativ och hormonreceptorpositiv bröstcancer med skelettmetastaser och som har hormonell bakgrundsbehandling. Syftet med studien är utvärdera effekt och säkerhet av radium-223 diklorid
Mer information om studien för vårdgivare
Histologiskt och cytologiskt verifierad östrogen receptor positiv och Her2 negativ adenokarcinom i bröstet måste föreligga. HER2-status bör fastställas med hjälp av immunhistokemi, FISH eller CISH-analys. Tumörer från primär eller spridd lokal måste vara ER+ definierat som mindre än 10 % positiv.
Her2-positiv bröstcancer, positiv FISH-, eller positiv CISH-analys eller okänt HER2 status. Patienter som behandlas med Everolimus för spridd bröstcancer. Tidigare behandlad med radium-223 dichloride
Behandling
Fas 2
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2021-12-02)

Tillbaka till listan