Inloggad som:

B-NHL 2013

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

B-NHL 2013
Forskningsstudie för behandling av barn och ungdomar med Non-Hodgkins lymfom eller leukemi av B-cellstyp
B-NHL 2013 Treatment protocol of the NHL-BFM and the NOPHO study groups for mature aggressive -cell lymphoma and leukemia in children and adolescents
PLACEHOLDER
Detta är en internationell multicenter studie. Det är en behandlingsstudie där standardbehandlingen är den rekommenderade behandlingen. Den här studien vill undersöka om det är skillnad med att få en dos Rituximab eller sex doser Rituximab i tillägg till standarbehandlingen av B-cells Lymfom. Efter diagnos sker det en lottning, randomisering, för att bestämma om det blir en eller six doser Rituximab till cytostaika kurerna. Rituximab är en monokloal antikropp. All cytostaika behandling påverkar immunförsvaret. Vi kommer studera vilken påverkan Rituximab behandlingen har på immunförsvarets återhämtning genom att mäta antalet B-lymfocyter och deras funktion. Blodprover kommer att tas samband med annan provtagning. Likaså kommer ryggmärgsvätskan undersökas för att se hur mycket sjukdom det finns med en speciell metod. Provet tas samband med annan provtagning och behandling. Vidare ingår det frågor om livskvalitet vid 3 tillfälle, under och efter avslutad behandling.
Mer information om studien för vårdgivare
Barn och ungdomar upp till 18 år med B-NHL eller B-ALL
B-NHL på grund av tidigare cancer ( sekundär). Behandling med cytostatika, graviditet, Hepatit B
Behandling
Fas 3
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Anna Schröder Håkansson (2022-02-24)

Tillbaka till listan