Inloggad som:

avslutad_B-CAP

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_B-CAP
Brentuximab vedotin eller B-CAP för behandling av äldre med nydiagnostiserat klassiskt Hodgkin lymfom
Brentuximab vedotin or B-CAP in the treatment of older patients with newly diagnosed classical Hodgkin Lymphoma - a GHSG-NLG Intergroup Phase II Trial
PLACEHOLDER
Behandling med kombinations-cytostatika B-CAP (Brentuximab Vedotin, Cyklofosfamid, Doxorubicin, Prednison) i sex cykler eller singel Brentuximab Vedotin i upp till sexton cykler. Ingen randomisering; ansvarig läkare bedömer om patienten tål kombinations-cytostatika.
Mer information om studien för vårdgivare
* Klassiskt Hodgkin Lymfom * 60 år eller äldre * Nydiagnostiserad
* Allvarlig annan sjukdom, t.ex. pågående symptomatisk hjärtsjukdom. * HIV/Hepatit * Perifer neuropati, mer än grad 1
Behandling
Fas 2
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2024-03-04)

Tillbaka till listan