Inloggad som:

avslutad_B-701-U21

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_B-701-U21
En studie för att jämföra effekten av B-701 plus Docetaxel med effekten av placebo plus Docetaxel vid behandling av patienter, med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer, som fått återfall efter, eller som inte svarar på, standardbehandling.
A Phase 1b/2, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter, Parallel-Group Study of B-701 Plus Docetaxel Versus Placebo Plus Docetaxel in the Treatment of Locally Advanced or Metastatic Urothelial Cell Carcinoma in Subjects Who Have Relapsed After, or Are Refractory to Standard Therapy
PLACEHOLDER
En dubbelblindad studie för patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urotelialcancer, som fått återfall efter, eller som inte svarar på, standardbehandling. Patienterna randomiseras mellan antingen B-701(monoklonal antikropp) samt Docetaxel(cytostatika) eller Placebo samt Docetaxel.
Mer information om studien för vårdgivare
1. Tumör som uppvisar minst en av följande FGFR3-mutationer: R248C, S249C, G370/2C, S371/3C, G380/82R, F384/6L, K650/2X eller FGFR3-TACC3-fusion 2. Återfall eller resistens mot atezolizumab eller någon annan immun-checkpoit-hämmare (om checkpointhämmaren inte är kontraindicerad)
1. Tidigare behandling med monoklonal antikropp eller experimentell behandling inom 2 veckor före cykel 1, dag 1 2. Palliativ strålbehandling inom 2 veckor före cykel 1, dag 1 3. Tidigare anticancerbehandling inom 2 veckor före cykel 1, dag 1 4. Vikt>110 Kg
Behandling
Fas 1-2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan