Inloggad som:

AZUR-2

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

AZUR-2
Protokoll 219606: En öppen fas 3-studie av perioperativ dostarlimab jämfört med standardbehandling hos patienter med obehandlad T4N0 eller stadium III dMMR/MSI-H resektabel tjocktarmscancer.
A phase 3, Open-label, Randomized Study of Perioperative Dostarlimab Monitherapy versus Standard of Care in Participants with Untreated T4NO or Stage III dMMR/MSI-H Resectable Colon Cancer.
PLACEHOLDER
En global fas III öppen, randomiserad multicenterstudie som vill utvärdera effekten av preoperativ Dostarlimab singelbehandling jämfört med standardbehandling (FOLFOX, CAPEOX eller Watch and wait) hos patienter med tidigare obehandlad T4N0 eller stadium III dMMR/MSI-H, operabel coloncancer. Ca 711 patienter ska inkluderas varav 44 i Sverige. Patienterna randomiseras 2:1 till Dostarlimab pre- och postoperativt eller SOC, standard of care, kirurgi följt av FOLFOX/CAPEOX eller Watch and wait. Syfte Primära syftet är att utvärdera effekten av Dostarlimab jämfört med standardbehandling genom att mäta tiden för sjukdomsfri överlevnad /till progress baserad på radiologi. Sekundära syften är att utvärdera effekten av neo-adjuvant dostarlimab avseende patologisk respons samt att jämföra skillnaden på overall survival mellan Dostarlimab och standardbehandling.
Mer information om studien för vårdgivare
*Är minst 18 år gammal * Har obehandlat patologiskt bekräftat kolonadenokarcinom. * Har resektabelt kolonadenokarcinom definierat som kliniskt T4N0 eller Stadie III. * Tumör som uppvisar dMMR/MSI-H. * Radiologiskt utvärderbar sjukdom. * Adekvat organfunktion.
* Har fjärrmetastaserande sjukdom. * Har tidigare fått medicinsk behandling (kemoterapi, immunterapi, biologisk eller riktad terapi), strålbehandling eller kirurgi för hantering av tjocktarmscancer. * Har en tumör som orsakar symptomatisk tarmobstruktion eller på annat sätt kräver akut operation.
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: Maria Gadmar (2024-03-19)

Tillbaka till listan