Inloggad som:

AXSANA

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

AXSANA
AXillary Surgery After NeoAdjuvant Treatment- Eurobreast3
AXillary Surgery After NeoAdjuvant Treatment- Eurobreast3
PLACEHOLDER
Observation av den axillära kirurgin patienter som får neoadjuvant behandling
Mer information om studien för vårdgivare
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Katja Grönros (2024-02-06)

Tillbaka till listan