Inloggad som:

AVANZAR

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

AVANZAR
A Phase III, Randomised, Open-label, Multicentre, Global Study of Datopotamab Deruxtecan (Dato-DXd) in Combination With Durvalumab and Carboplatin Versus Pembrolizumab in Combination With Platinum-based Chemotherapy for the First-line Treatment of Patients With Locally Advanced or Metastatic NSCLC Without Actionable Genomic Alterations
A Phase III, Randomised, Open-label, Multicentre, Global Study of Datopotamab Deruxtecan (Dato-DXd) in Combination With Durvalumab and Carboplatin Versus Pembrolizumab in Combination With Platinum-based Chemotherapy for the First-line Treatment of Patients With Locally Advanced or Metastatic NSCLC Without Actionable Genomic Alterations
PLACEHOLDER
En studie av Dato-DXd i kombination med durvalumab och karboplatin jämfört med pembrolizumab i kombination med platinumbaserad kemoterapi som första linjens behandling av patienter med lokalt långt framskriden eller metastaserad icke-småcellig lungcancer
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som inte tidigare fått behandling för sin sjukdom
Patienter med mutationer av typen EFGR, ALK eller ROS-1 kommer att exkluderas, då det redan finns godkända behandlingsalternativ för dessa.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Maria Gadmar (2024-04-23)

Tillbaka till listan