Inloggad som:

avslutad_AVANOVA

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_AVANOVA
AVANOVA2 - En tvåarmad, öppen, fas II, randomiserad studie för att jämföra effekt av niraparib versus niraparib-bevacizumab hos patienter med platinumkänslig ovarialcancer.
AVANOVA2 - A two-arm, open-label, phase II randomized study to evaluate the efficacy of niraparib versus niraparib-bevacizumab combination in Women with platinum-sensitive epithelial ovarian, fallopian tube, or peritoneal cancer.
PLACEHOLDER
En studie för att jämföra den progressionsfria överlevnaden mellan de båda behandlingsarmarna niraparib respektive niraparib-bevacizumab.
Mer information om studien för vårdgivare
Platinumkänslig ovarialcancer som återfallit efter minst sex månader efter senaste platinuminnehållande kemoterapibehandling.
Ovarialt sarkom, småcelligt sarkom med neuroendokrin differentiering, icke epithelial cancer.
Behandling
Fas 2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan