Inloggad som:

avslutad_Auto-Lymfom

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Auto-Lymfom
Auto-Lymfom
Prospektiv observationsstudie av patienter med autoimmun/inflammatorisk sjukdom som utvecklar lymfom
PLACEHOLDER
Syftet är att få kunskap om både lymfomförlopp och inflammatorisk sjukdom efter lymfomdiagnos, leta biomarkörer för lymfomutredning och få kunskap om mekanismer bakom lymfomuppkomst.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med inflammatoriska/autoimmuna sjukdomar som diagnostiserats med lymfom (bl.a. RA, SLE, Sjögrens syndrom, Psoriasis, Celiaki, Inflammatorisk tarmsjukdom.
Inga.
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-19)

Tillbaka till listan