Inloggad som:

AURORA

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

AURORA
AURORA: För att öka förståelsen av molekylära förändringar vid metastatisk bröstcancer (Aiming to Understand the Molecular Aberrations in Metastatic Breast Cancer).
AURORA: Aiming to Understand the Molecular Aberrations in Metastatic Breast Cancer BIG 14-01
PLACEHOLDER
Studien syftar till att öka kunskapen om att matcha primärtumör och metastaser genom targeted gensekvensering (TGSA) och RNA sekvensering, identifiera biomarkörer för respons och resistens, få underlag till bedömning specifika molekylära förändringar.
Mer information om studien för vårdgivare
Män eller kvinnor med lokalrecidiv eller fjärrmetastaserad bröstcancer där systemisk bröstcancerbehandling planeras. ECOG 0 eller 1.
Patienter som fått mer än 1 linje av systemisk behandling för metastaserande bröstcancer. Känd allvarlig nedsatt funktion i benmärg, njurar och/eller lever.
Behandling
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Akademiska sjukhus (2023-08-28)

Tillbaka till listan