Inloggad som:

avslutad_ATOR-1017

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_ATOR-1017
A first-in-human, multicenter, open-label, phase 1 study in patients with advanced solid malignancies to evaluate the safety of intravenously administered ATOR-1017
A first-in-human, multicenter, open-label, phase 1 study in patients with advanced solid malignancies to evaluate the safety of intravenously administered ATOR-1017
PLACEHOLDER
En första-gången-i-människa-studie hos patienter med framskridna solida maligna tumörer för att utvärdera säkerheten hos en ny intravenöst administrerad antikropp, ATOR-1017
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med solida tumörer som erhållit all standardbehandling.
Behandling
Fas 1
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-10)

Tillbaka till listan