Inloggad som:

avslutad_ATOR-1015

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_ATOR-1015
En öppen first-in human, multicenter, fas I-studie hos patienter med avancerade och7eller refraktära solida maligna tumörer för att utvärdera säkerheten hos intravenöst administrerat ATOR-1015
A first-in-human, multicenter, open-label, phase 1 study in patients with advanced and/or refractory solid malignancies to evaluate the safety of intravenously administered ATOR-1015
PLACEHOLDER
ATOR-1015 är en FIH (first-in-human) Fas-I studier för patient med framskriden cancer. Behandling består av en bispecifik antikropp som binder till CTLA-4 och Ox40. Studier är för patienter med solida tumörer oavsett diagnosen och de kan ha fått immunterapi tidigare.
Mer information om studien för vårdgivare
ECOG 0–1 Mätbar sjukdom (target lesioner minst 10 mm; 15 mm för lymfkörtlar) Albumin> 24 g/L • Hb> 95 g/L
Patienter som tar kortison får inte ha en dygnsdos som överstiger 10 mg prednisolon eller motsvarande ekvivalent
Behandling
Fas 1
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2021-11-15)

Tillbaka till listan