Inloggad som:

avslutad_ATLAS

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_ATLAS
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas III-studie för att utvärdera effekt och säkerhet av JNJ-56021927 hos patienter med lokalt avancerad eller högrisklokaliserad prostatacancer som rekommenderas primär strålbehandling.
A randomized, double-blind, placebo-controlled phase 3 study of JNJ-56021927 in subjects with high-risk, localized or locally advanced prostate cancer receiving treatment with primary radiation therapy.
PLACEHOLDER
.
Mer information om studien för vårdgivare
.
.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan