Inloggad som:

avslutad_ATHENA

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_ATHENA
En multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas 3-studie av patienter med ovarialcancer för utvärdering av rucaparib och nivolumab som underhållsbehandling efter svar på frontlinjebehandling med platinabaserad kemoterapi.
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att utvärdera effekten av underhållsbehandling med parphämmare (rucaparib) som monoterapi eller i kombination med immunterapi (nivolumab) efter avslutad primär kemoterapi hos kvinnor med avancerad primär äggstocks-, äggledar- eller bukhinnecancer. Patienterna randomiseras till en av fyra behandlingsarmar, inklusive en ren placeboarm, med en kombinationsbehandling med daglig tablettbehandling i kombination med en intravenös infusion var fjärde vecka. Behandlingarna pågår i upp till 24 månader med röntgenundersökningar var 12:e vecka under förutsättning att patienten inte får återfall eller kraftiga biverkningar.
Mer information om studien för vårdgivare
-Primär äggstocks-, äggledar- eller bukhinnecancer -Stadium III eller IV - Behandlats med och svarat på 4 till 8 cykler platinainnehållande kemoterapi -Inkluderas inom 8 veckor från avslutad kemoterapi.
-Icke-epiteliala äggstockscancrar och borderlinetumörer -Tidigare behandling för äggstockscancer förutom primär kemoterapi -Aktiv autoimmun sjukdom -Inlagd för ileus inom 12 veckor innan deltagande i studien.
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-05-20)

Tillbaka till listan