Inloggad som:

avslutad_AteVacc

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_AteVacc
Öppen doseskaleringsstudie bestående av fas Ia/Ib för undersökning av säkerhet och farmakokinetik för RO7198457 som monoterapi och i kombination med atezolizumab hos patienter med lokalt avancerade eller metastaserande tumörer.
A Phase 1a/1b Open-Label, Dose-Escalation Study of the Safety and Pharmacokinetics of RO7198457 as a Single Agent and in Combination With Atezolizumab in Patients With Locally Advanced or Metastatic Tumors
PLACEHOLDER
ATEVACC är en Fas-I studie med immunterapi. Behandling består av en skräddarsydd RNA vaccin som bygger på 5–20 st neoantigener. Neoantigenerna upptäcks genom molekylär analys av patients’ cancer. RNA vaccinet ges iv och patienter också får PDL-1 blockad. Studiepopulation består av ett flertal olika diagnoser och i vissa kohorter kan patienter ha tidigare fått immunterapi. Vid en given tidpunkt är studie öppen för endast ett fåtal diagnoser åt gången
Mer information om studien för vårdgivare
ECOG 0–1 Mätbar sjukdom (target lesioner minst 10 mm; 15 mm för lymfkörtlar) Albumin> 25 g/L Hb> 90 g/L Kreatinin Clearance >50 ml/min
Splenectomi
Behandling
Fas 1
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2022-02-04)

Tillbaka till listan