Inloggad som:

avslutad_AteVacc

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_AteVacc
Öppen doseskaleringsstudie bestående av fas Ia/Ib för undersökning av säkerhet och farmakokinetik för RO7198457 som monoterapi och i kombination med atezolizumab hos patienter med lokalt avancerade eller metastaserande tumörer.
. A phase IA/IB open-label, dose-escalation study of the safety and pharmakokinetics of RO7198457 as a single agent and in combination with atezolizumab in patients with locally advanced or metastatic tumours
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 1
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan