Inloggad som:

Asteroid

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Asteroid
Adjuvant durvalumab efter stereotaktiskt strålbehandling för stadium I icke-småcellig lungcancer.
The ASTEROID trial Ablative STEreotactic RadiOtherapy wIth Durvalumab (MEDI4736). An open label randomized phase II trial with durvalumab following Stereotactic Body radiotherapy (SBRT) in patients with stage I Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC)
PLACEHOLDER
Syftet är att undersöka randomiserat tillägg av PDL1-hämmare durvalamab efter dagens standardbehandling med SBRT för att se om det kan minska risken för återfall, där planeras undersöka tid till progress, total överlevnad, hälsorelaterad livskvalitet och toxicitet.
Mer information om studien för vårdgivare
Histologiskt eller cytologiskt diagnosticerad NSCLC. Stadie I tumörer som är mindre än 5 cm. Perifera tumörer passande till fraktionering 15 Gy x 3. Patienter som inte fått kemoterapi eller radioterapi mot NSCLC.
Deltagande i annan klinisk studie. Inga regionala eller fjärrmetastaser. Ingen tidigare behandling med PD1 eller PD-L1 inhibitor.
Behandling
Fas 2
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: Ingela Jakobsson (2023-03-14)

Tillbaka till listan