Inloggad som:

ASSURE

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

ASSURE
En Fas 3b, Multicenter, Open-Label, enarmad studie av Acalabrutinib (ACP-196) för patienter med Kronisk Lymfatisk Leukemi
A Phase 3b, Multicenter, Open-Label, Single-Arm Study of Acalabrutinib
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att utvärdera säkerheten och tolerabiliteten hos acalabrutinib som monoterapi för patienter med behandlingsnaivitet eller återfall/behandlingsresistens i kronisk lymfatisk leukemi. Patienter som är lämpliga för deltagande i studien inkluderas och behandlas i upp till 48 cykler. Studien planeras att pågå i ca 5 år och kommer att inkludera totalt 600 patienter med KLL varav ca 16 patienter från Sverige.
Mer information om studien för vårdgivare
Pat. med KLL-diagnos enligt IwCLL-kriterier och har en aktiv sjukdom som inte tidigare har behandlats, eller har fått återfall (även efter tidigare med BTKi-behandling) eller är refraktär (gäller ej BTKi). Patienter som inkluderas för primärbehandling måste ha CIRS >6 eller GFR 30-69 ml/min
Patienter med progrederande eller refraktär sjukdom under BTKi-behandling, progrederande pågående Waranbehandling, tidigare annan malignitet med vissa undantag, signifikant hjärt-kärlsjukdom inom 6 månader före screening, sjukdom som signifikant påverkar gastrointestinal funktion.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2024-01-31)

Tillbaka till listan