Inloggad som:

ASF-BC

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

ASF-BC
En randomiserad fas 3-studie av effekten av Salovum och SPC-flingor på abemaciclib-orsakad mag-tarmbiverkan vid tidig bröstcancer – ASF-BC studien
A randomized double-blind placebo controlled phase 3 trial on the effect of Salovum™ and SPC-Flakes™ on abemaciclib-induced gastrointestinal toxicity in early breast cancer – the ASF-BC study
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att se om ett kosttillskott med Salovum och SPC-flingor kan minska den gastrointestinala biverkningsproblematiken som uppstår vid behandling med abemaciclib och om det då kan leda till en bättre livskvalitet och bättre följsamhet till den ordinarie abemaciclibbehandlingen som ges adjuvant efter operation av högrisk luminal bröstcancer. Under de tre månaderna som studien pågår skall patienten föra dagbok om eventuella problem med diarréer, medicinintag och svara på livskvalitetsformulär. Det kommer även att tas blodprover innan studiestart, efter 2 veckor och 3 månader för att försöka mäta nivåerna av antisekretorisk faktor och även titta på nivån av inflammation.
Mer information om studien för vårdgivare
Ålder ≥ 18 år. Histologiskt bekräftad diagnos av luminal, HER2-negativ bröstcancer. Inga kliniska bevis på metastaserande sjukdom. Planerade att starta adjuvant behandling med abemaciclib (enligt gällande nationella riktlinjer). Undertecknat informerat samtycke.
Kontraindikationer för prövningsprodukten. Tidigare exponering för abemaciclib. Tidigare exponering för Salovum eller SPC-flingor. Tidigare eller nuvarande historia av inflammatorisk tarmsjukdom.
Behandling
Fas 3
Prevention
Akademisk

Studien ändrades senast av: Akademiska sjukhus (2023-09-25)

Tillbaka till listan