Inloggad som:

avslutad_Ascend -4

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Ascend -4
En fas III multicenter, randominserad studie av oral administrering av LDK378 jämfört med standard kemoterapi hos tidigare obehandlade vuxna. ALK-positiva patienter md stadie IIIB eller IV, icke-skvamös icke småcellig lungcancer.
A phase III multicenter, randomized study of oral LDK378 versus standard chemotherapy in previously untreated adult patients with ALK rearranged (ALK-positive), stage IIIB or IV, non-squamous non-small cell lung cancer
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 3
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-10)

Tillbaka till listan