Inloggad som:

avslutad_ASCAPE

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_ASCAPE
Implementering av artificiell intelligence för att förbättra patienternas livskvalitet efter cancerbehandling-ASCAPE
Artificial intelligence Supporting CAncer Patients across Europe
PLACEHOLDER
Patienterna som bedöms lämpliga att delta i studien kommer att följas i ett år med validerande frågeformulär som kan fånga olika QoL-problem samt aktivitetsarmband som samlar in aktiv data om fysisk aktivitet, sömnmönster och hjärtfrekvens.Den insamlade informationen kommer att användas för att vidareutveckla och optimera de Al-baserade modellerna och personalbaserade interventionsförslag. Baserat på all insamlad data kommer en ASCAPE intregerad prototyp att utvecklas som möjliggör personliga och Al-baserade prediktioner och interentionsförslag.
Mer information om studien för vårdgivare
The inclusion criteria for breast cancer patients are: 1. Histologically proven breast cancer (any subtype). 2. No clinical evidence of metastatic disease. 3. Able for curative treatment with surgery with or without oncological treatment (endocrine therapy, chemotherapy, radiotherapy as neoadjuvant
The exclusion criteria for both breast and prostate cancer patients are: 1. Patients with metastatic disease not able for curative treatment. 2. Patients with known history of allergy to the wearable material. 3. Inability to give informed consent. 4. Inability/ no access to use smartphones, applica
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-06-05)

Tillbaka till listan