Inloggad som:

ASAC

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

ASAC
En multi-center, dubbel-blind, placebo-jämförande, randomiserad studie för att utvärdera säkerhet och effekt av acetylsalicylsyra eller placebo vid behandling av patienter med kolorektal cancer efter leveroperation
Acetylsalicylic Acid as Secondary Prevention in Colorectal Cancer
PLACEHOLDER
Målet med strudien är att bestämma huruvida adjuvant behandling med 160 mg ASA 1 gång/dag jämfört med placebo under en 3-års-period kan förlänga tiden fram till sjukdomsåterfall hos patienter med kolorektal cancer med levermetastaser där primärtumören är bortopererad och levermetastaserna är bortopererade med leverresektion. Uppföljning innefattar CT-thorax/buk, livskvalitetsundersökning samt provtagning av tumörmarkör (CEA) var 4:e månad 1:a året och därefter var 6:e månad i 2 år.
Mer information om studien för vårdgivare
* Patienter som genomgått radikal resektion eller i kombination med RF, eller ablations teknik som botande behandling av levermetastaser efter kolorektal cancer. * Första gång men levermetastas efter kolorektal cancer, eller återfall av levermetastas (ej tidigare inkluderad i denna studie)
* Pågående behandling med ASA eller andra antikoagulantia, NSAID, kortison*Trombocyter < 100 x109/L* hjärt och/eller njursvikt * Graviditet* magsår* allergi mot ASA eller NSAID
Behandling
Fas 3
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Birgitta Nässén (2023-10-24)

Tillbaka till listan