Inloggad som:

A-SAB

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

ALK
A-SAB
A-SAB - alectinib följt av konsoliderande hypofraktionerad strålbehandling vid icke-småcellig lungcancer med ALK-rearrangemang
Alectinib Followed by Concomitant Consolidation SBRT/Hypofractionated Radiation Therapy/SRS in Advanced NSCLC With ALK-rearrangement
PLACEHOLDER
Patienter med ALK-positiv NSCLC stadium III/IV som efter 2-3 månaders induktionsbehandling med första linjens alectinib visar SD eller PR inkluderas i studien och strålbehandlas (SBRT/RT/SRS) mot samtliga tumörlokalisationer (max 5 +/- lymfkörtlar). Primär endpoint fas I (10 pat) är toxicitet och i fas II progressionsfri överlevnad (+60 pat).
Mer information om studien för vårdgivare
NSCLC stadium IV eller stadium III (ej kandidat för kirurgi eller radiokemoterapi). ALK-rearrangemang.SD/PR efter 2-3 mån induktionsbeh. med alectinib.Max 5 lesioner +/- thorakala lymfkörtlar aktiva efter induktionsbeh. med alectinib.Alla aktiva lesioner behandlingsbara med RT/SBRT/SRS enl prot.
Leptomeningeal spridning.Persisterande malign pleuravätska, perikardvätska eller ascites efter induktionsbeh.Progressiv sjukdom (PD) efter 2-3 mån induktionsbeh.Tidigare strålbehandling mot NSCLC.Förväntad överlevnad mindre än 6 mån. Interstitiell lungsjukdom,icke-infektiös pneumonit, lungfibros.
Behandling
Fas 1
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-04-21)

Tillbaka till listan