Inloggad som:

avslutad_ASA-CRCLM-2014

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_ASA-CRCLM-2014
En multicenter, dubbel-blind placebo-jämförande, randomiserad studie för att utvärdera säkerhet och effekt av acetylsalicylsyra eller placebo vid behandling av patienter med kolorektalcancer efter leveroperation
En multicenter, dubbel-blind placebo-jämförande, randomiserad studie för att utvärdera säkerhet och effekt av acetylsalicylsyra eller placebo vid behandling av patienter med kolorektalcancer efter leveroperation
PLACEHOLDER
Syftet är att undersöka effekt och säkerhet av studieläkemedel acetylsalicylsyra (Trombyl) med antigen 1 tablett 160mg eller placebo dagligen under 3 år hos patienter med kolorektal cancer som genomgått operation av levermetastaser. I
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 2
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-09-26)

Tillbaka till listan