Inloggad som:

ARTSCAN V

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

ARTSCAN V
Jämförelse mellan strålbehandling med fotoner och strålbehandling med protoner för patienter med tidig tonsillcancer.
Photon therapy versus proton therapy in early tonsill cancer.
PLACEHOLDER
Patienter med tidig tonsillcancer randomiseras (lottas) till att erhålla strålbehandling med antingen fotoner (sedvanlig behandling), vilken ges på hemortssjukhuset, eller med protoner, vilken ges i Uppsala. Målsättningen är att se om skillnad finns i biverkningsprofilen.
Mer information om studien för vårdgivare
Ålder minst 18 år, tidigare obehandlad skivepitelcancer i tidigt stadium i tonsill, som skall strålbehandlas med kurativ intention, gott allmäntillstånd.
Patienter som bedöms ha nytta av samtidig cellgiftsbehandling, samtidig eller tidigare tumörsjukdom (undantag finns), tidigare kirurgi eller strålbehandling mot huvud/halsområdet, andra sjukdomar som gör att det bedöms att patienten kan ha svårt att genomföra behandlingen.
Behandling
Fas 2
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Jan Sundberg (2020-11-10)

Tillbaka till listan