Inloggad som:

avslutad_Artscan III

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Artscan III
Artscan III, En randomiserad, multicenter, fas III-studie av Cisplatin i kombination med strålbehandling jämfört mot Cetuximab i kombination med strålbehandling för patienter med lokalt avancerad skivepitelcancer i huvud-halsområdet.
A randomized multicenter phase III study of cisplatin plus radiotherapy compared to cetuximab plus radiotherapy in locally advanced head and neck cancer
PLACEHOLDER
Studie av Cisplatin i kombination med strålbehandling jämfört med Cetuximab i kombination med strålbehandling för patienter med primär, lokalt avancerad skivepitelcancer i huvud-halsområdet. Strålbehandlingen ges varje vardag under sju veckor, Cisplatin eller Cetuximab ges en gång per vecka.
Mer information om studien för vårdgivare
Histologiskt eller cytologiskt bekräftad, tidigare obehandlad skivepitelcancer i orofarynx, hypofarynx, larynx eller munhåla, ej lämplig för primär kirurgi. Tumörstadium III eller IV WHO 0-2
Tidigare malignitet inom huvud-halsområdet med undantag för basalcellscancer. Fjärrmetastaser Samtidig eller tidigare cancer som behandlats inom de närmaste 5 åren. Signifikant hörselnedsättning
Behandling
Fas 3
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan