Inloggad som:

avslutad_Artemids CC-4047-MM-015

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Artemids CC-4047-MM-015
Icke interventions-studie av relapserade och refraktära patienter med myelom som behandlas med pomalidomid och som fått minst två tidigare behandlingar (inklusive lenalidomid och bortezomib)
A non-interventional post authorisation registry of patients
PLACEHOLDER
Icke interventions-registrering av relapserade och refraktära patienter med myelom som behandlas med pomalidomid och som fått minst två tidigare behandlingar (inklusive lenalidomid och bortezomib)
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med symptomatiskt relapserat och refraktärt myelom. Minst två tidigare behandlingar inklusive både lenalidomid och bortezomib. Startat behandling med pomalidomid.
Deltagande i samtidig interventionsstudie. Graviditet. Överkänslighet mot aktiv substans.
Observation
Fas 4
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan