Inloggad som:

ARM

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

ARM
Atypiska responser på PD-1/PD-L1 hämmare vid metastaserat melanom: en prospektiv longitudinell studie
Atypical response patterns and potential predictors of atypical responses in melanoma patients treated with PD-1/PD-L1 inhibitors: a prospective longitudinal cohort study
PLACEHOLDER
Målet med denna prospektiva studie är att undersöka incidensen av olika responstyper till immunterapi hos patienter med metastaserat melanom och identifiera bilddiagnostiska parametrar och biomarkörer som skulle kunna vara prediktiva för respektive respons. Studien är longitudinell och kommer att samla kliniska data, livstilsdata, data om livskvalitet, bilddiagnostiska parametrar (PET-CT samt diffusionsviktad MR) samt biologiskt material (blod, vävnad, fecesprov) till sjukdomsprogress på immunterapi eller upp till 1,5 år från initiering av immunterapi.
Mer information om studien för vårdgivare
Inclusion criteria: ≥ 18 years old; advanced cutaneous melanoma or melanoma of unknown primary site; available (or lesion accessible for biopsy) metastatic tumor specimen no later than 6 months before initiation of PD-1/PD-L1 inhibitor treatment; no prior treatment with immunotherapy in the advanced
Exclusion criteria: melanoma treated with the intent to later remove all remaining disease with local treatments i.e. radiotherapy and/or surgery; mucosal or ocular melanoma; unavailable tumor specimen at baseline or unable for biopsy;
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Jenny Larsson (2023-10-19)

Tillbaka till listan