Inloggad som:

Ariadne-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Ariadne-studien
A Randomized Trial on Biology-Driven De-escalation of Neoadjuvant Treatment for HER2-positive Breast Cancer
A Randomized Trial on Biology-Driven De-escalation of Neoadjuvant Treatment for HER2-positive Breast Cancer
PLACEHOLDER
Randomiserad, fas IIB, för patienter med icke spridd HER2-positiv bröstcancer. De randomiseras i förhållande 1:1 mellan neoadjuvant standardbehandling med TCHP eller T-DXd i 3 cykler. Följande behandlingar baseras på molekylär subtyp enligt PAM 50.
Mer information om studien för vårdgivare
Icke metastatisk HER2-positiv bröstcancer som ska få neoadjuvant behandling
patienter med metastaser
Behandling
Fas 2
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-04-21)

Tillbaka till listan