Inloggad som:

Arastep 21492

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Arastep 21492
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas 3-studie av darolutamid plus androgen deprivationsterapi (ADT) jämfört med placebo plus ADT hos patienter med högrisk biokemiskt återfall av prostatacancer
A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Phase 3 Study of Darolutamide Plus Androgen Deprivation Therapy (ADT) Compared With Placebo Plus ADT in Patients With High-risk Biochemical Recurrence (BCR) of Prostate Cancer
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att ta reda på om darolutamid plus ADT är säkert och mer effektivt för att kontrollera prostatacancern jämfört med placebo plus ADT hos patienter med högrisk biokemiskt återfall av prostatacancer. I studien används PSMA-PET/DT som bildtagningsmetod för att mäta effekterna på prostatacancern.
Mer information om studien för vårdgivare
Viktigaste: Tidigare radikal prostatektomi med efterföljande strålbehandling (undantag om patient ej lämplig eller avböjt strålbeh) eller primär strålbeh. PSA dubbleringstid <12 mån och PSA ≥ 0.2 för prostatektomerade eller PSA ≥ 2 över nadir efter primär strålbeh. Minst en PSMA-PET positiv lesion.
Viktigaste: Påvisade metastaser eller recidiv/nya lesioner i prostata/prostatabädd/lymfkörtlar på CT. Behandling med andra generationen AR-antagonist (enzalutamid, apalutamid) eller CYP17-hämmare (abirateron) senaste 18 mån. Annan malignitet senaste 5 åren (finns vissa undantag). Hypertension.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2024-04-24)

Tillbaka till listan