Inloggad som:

avslutad_Arasens

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Arasens
ODM-201 Tillsammans med standard androgendeprivationterapi (ADT) och docetaxel vid metastaserad hormonkänslig prostatacancer
A Randomized, Double-blind, Placebo Controlled Phase III Study of ODM-201 Versus Placebo in Addition to Standard Androgen Deprivation Therapy and Docetaxel in Patients With Metastatic Hormone Sensitive Prostate Cancer
PLACEHOLDER
Patient med metastatisk hormonkänslig prostata cancer (mHSPC) som kommer att randomiseras i 2 arm. ODM-201 eller placebo tillsammans med ADT och docetaxel. Behandling administreras tills sjukdomsprogress, svår toxicitet, återkallande av samtycke eller andra villkor detaljerade i studieprotokollet
Mer information om studien för vårdgivare
Metastaserad sjukdom; startade ADT med eller utan första generation anti-androgen men inte mer än 12 veckor innan randomisering; ECOG 0 eller 1; adekvat benmärg-, lever- och njurfunktion
Har fått behandling med LHRH agonist/antagonist; har fått behandling med andra-generation androgen receptor (AR) som enzalutamide, ARN-509, ODN-201 eller andra AR-hämmare; Strålbehandling senaste 2 veckor innan inklusion; mag-tarmsjukdom som kan hindra studieläkemedels upptagning
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan