Inloggad som:

avslutad_Aramis

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Aramis
Randomiserad, multicenter, fas 3 studie avseende ODM-201 vid kastrationsresistent icke metastaserad PCa
A Multinational, Randomised, Double-blind, Placebo-controlled, Phase III Efficacy and Safety Study of BAY1841788 (ODM-201) in Men With High-risk Non-metastatic Castration-resistant Prostate Cancer
PLACEHOLDER
Randomiserad, multicenter, fas 3 studie avseende ODM-201 vid kastrationsresistent icke metastaserad PCa. (n=1500), 2 av 3 patienter får verksam substans efter randomisering
Mer information om studien för vårdgivare
Kastrationsresistens utan pågående peroralt antiandrogen. PSA dubbleringstid <10 månader
metastasering
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan