Inloggad som:

Andromeda-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Andromeda-studien
Andromeda - en randomiserad studie vid stadium 4, icke-småcellig lungcancer med begränsad spridning där effekten av strålbehandling mot samtliga tumörer som tillägg till standardbehandling med cytostatika och immunterapi studeras
The Andromeda trial. Addition of hypofractionated high dose radiation in oligometastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) and systemic treatment with systemic treatment alone
PLACEHOLDER
Syftet är att i denna randomiserade fas III-studie undersöka om tillägg av strålbehandling mot samtliga tumörförändringar till standardmässig läkemedelsbehandling innehållande immunterapi förlänger överlevnaden jämfört med gruppen som enbart erhåller standardmässig läkemedelsbehandling.
Mer information om studien för vårdgivare
Histologiskt eller cytologisk bekräftad NSCLC Stadium 4 sjukdom med ≤5 metastaser Vara i skick för första linjens kemo/immunterapi Metastaser utanför bröstkorgen åtkomliga för stereotaktisk strålbehandling
Solitär hjärn- eller lungmetastas Patienter med drivande mutationer som ska erhålla målriktad terapi (dvs ej immunterapi) Malign pleura- eller ascitesvätska Spridning till hjärnhinnorna
Behandling
Fas 3
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Akademiska sjukhus (2024-01-30)

Tillbaka till listan