Inloggad som:

ExoBioMark

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

ExoBioMark
ExoBioMark
Exosomer som biomarkör vid cancer
PLACEHOLDER
Prover tas för att studera exosomer (partiklar innehållande genetiskt material som utsöndras från celler) och andra DNA, RNA och proteiner som tumörmarkör.
Mer information om studien för vårdgivare
Personer med cancer kan delta.
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Therese Bengtsson (2021-09-17)

Tillbaka till listan