Inloggad som:

AMEERA

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

AMEERA
En öppen randomiserad fas 2-studie av SAR439859 jämfört med endokrin monoterapi i enlighet med läkarens val hos premenopausala och postmenopausala patienter med östrogenreceptorpositiv, HER2-negativ lokalt framskriden eller metastaserad bröstcancer som tidigare exponerats för hormonella behandlingar
An open-label randomized Phase 2 trial of SAR439859, versus endocrine monotherapy as per physician's choice in patients with estrogen receptor-positive, HER2-negative locally advanced or metastatic breast cancer with prior exposure to horonal therapies
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att undersöka säkerheten och behandlingsfördelen med SAR439859, en experimentell antiöstrogenbehandling jämfört med andra kommersiellt tillgängliga hormonella behandlingar som är godkända för lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer. Studien pågår i ca 3 år och behandling ges så länge patientens sjukdom inte förvärras eller ger oacceptabla biverkningar.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter 18 år eller äldre, bekräftad adenocarcinom och lokalt avancerad eller metastaserad, homogen hormonpositiv, HER-2 negativ bröstcancer där patienten inte kan behandlas i kurativt syfte. Progressiv sjukdom efter tidigare endokrin behandling med CDK 4/6 hämmare.
ECOG 2 eller högre, signifikanta samtida sjukdomar, tidigare eller pågående mag-tarmbesvär som kan påverka upptaget av oralt läkemedel, större kirurgiskt ingrepp 4 veckor innan randomisering, överlevnadsprognos mindre än 3 månader.
Behandling
Fas 2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Akademiska sjukhus (2023-08-23)

Tillbaka till listan