Inloggad som:

ALTAMIRA

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

ALTAMIRA
Acalabrutinib och rituximab hos äldre patienter med obehandlat mantelcellslymfom
Acalabrutnib and rutiximab in elderly patients with untreated mantle cell lymphoma
PLACEHOLDER
En fas II-studie med målet att utveckla en cytostatikafri behandling för tidigare obehandlade patienter äldre än 60 år med mantelcellslymfom. Detta projekt syftar till att pröva ett vidareutvecklat läkemedel i samma klass som ibrutinib, acalabrutinib. Detta läkemedel har samma goda effekt, och dessutom förstärker det tillsammans med rituximab den antitumorala effekten, samt att det ser ut att ha en mildare biverkningsprofil. Behandlingen delas upp efter riskgrupp hos patienterna och är även tidsbegränsad (till skillnad från ibrutinib, som givits kontinuerligt). Primär frågeställning är om progressionsfri överlevnad med acalabrutinib och rituximab är bättre än rituximab i kombination med cytostatika respektive ibrutinib. Jämförande data kommer från två tidigare MCL-studier. Målet är att detta kan bli en ny primärbehandling för äldre med MCL i en förhoppning att förbättra prognosen och tolerabiliteten.
Mer information om studien för vårdgivare
Ålder ≥60 år eller över, patologiskt bekräftat mantelcellslymfom stadium II-IV behandlingskrävande, ingen tidigare behandling utom lokaliserad strålbehandling eller 7 dgr kortison, ECOG 0-2
Bedöms kunna tolerera en autolog eller allogen stamcellstransplantation mot MCL, Större operation inom två veckor innan behandlingsstart, Patienter som inte kan svälja kapslar, eller har någon sjukdom som signifikant påverkar magtarm-funktionen, HIV-, HBV-, HCV-pos, infektion som kräver behandling.
Behandling
Fas 2
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2022-03-25)

Tillbaka till listan