Inloggad som:

ALLTogether

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

ALLTogether
ALL Together en europeisk behandlingsstudie för akut lymfatisk leukemi hos barn och unga vuxna
ALLTogether1– A Treatment study protocol of the ALLTogether Consortium for children and young adults (1-45 years of age) with newly diagnosed acute lymphoblastic leukaemia (ALL)
PLACEHOLDER
A Treatment study protocol of the ALLTogether Consortium for children and young adults (1-45 years of age) with newly diagnosed acute lymphoblastic leukaemia (ALL)
Mer information om studien för vårdgivare
Children and young adults (1-45 years of age) with newly diagnosed acute lymphoblastic leukaemia
Behandling
Fas 3
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Anita Björk (2023-06-15)

Tillbaka till listan