Inloggad som:

AlloVir-ADENO (ALVR105)

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

AlloVir-ADENO (ALVR105)
Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial, with Cross-Over, of Posoleucel (ALVR105) for the Treatment of Adenovirus Infection in Pediatric and Adult Participants Receiving Standard of Care Following Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation
Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial, with Cross-Over, of Posoleucel (ALVR105) for the Treatment of Adenovirus Infection in Pediatric and Adult Participants Receiving Standard of Care Following Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation
PLACEHOLDER
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad överkorsningsstudie i fas 3 av posoleucel (ALVR105) för behandling av adenovirusinfektion hos barn och vuxna deltagare som får standardbehandling efter allogen hematopoetisk celltransplantation
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter >1 års ålder som genomgått allogen stamcellstransplantation för ≥21 dagar innan randomisering.
Pågående behandling med högdos av kortison
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Birgitta Nässén (2023-10-20)

Tillbaka till listan