Inloggad som:

Allopurinol ALL2.0

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Allopurinol ALL2.0
Studie av allopurinol som tillägg till normal underhållsbehandling hos barn med akut lymfatisk leukemi (ALL).
PLACEHOLDER
Studien vill undersöka om Allopurinol som tillägg i underhållsbehandling för ALL (ej högrisk) kan ge en mer gynnsam nivå av metaboliter. Studien pågår i 29 veckor varav 12 veckor med vanlig underhållsbehandling följt av 12 veckor med tillägg av tablett Allopurinol.
Mer information om studien för vårdgivare
Barn mellan 1 och 17 år med pre B cells akut lymfatisk leukemi med standard eller intermediär riskgrupp
ph+ALL Konstitutionell TPMT mutation Intolerans mot ingående droger
Behandling
Fas 2
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Liselotte N Lingefjärd (2019-03-18)

Tillbaka till listan