Inloggad som:

avslutad_Allopurinol ALL2.0

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Allopurinol ALL2.0
Studie av allopurinol som tillägg till normal underhållsbehandling hos barn med akut lymfatisk leukemi (ALL).
PLACEHOLDER
Studien vill undersöka om Allopurinol som tillägg i underhållsbehandling för ALL (ej högrisk) kan ge en mer gynnsam nivå av metaboliter. Studien pågår i 29 veckor varav 12 veckor med vanlig underhållsbehandling följt av 12 veckor med tillägg av tablett Allopurinol.
Mer information om studien för vårdgivare
Barn mellan 1 och 17 år med pre B cells akut lymfatisk leukemi med standard eller intermediär riskgrupp
ph+ALL Konstitutionell TPMT mutation Intolerans mot ingående droger
Behandling
Fas 2
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2022-05-25)

Tillbaka till listan