Inloggad som:

avslutad_ALASCCA

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_ALASCCA
En randomiserad dubbelblindad, placebo-kontrollerad studie med ASA behandling hos patienter med tjock- och ändtarmscancer med mutation i P13K-signaleringsväg.
A randomized double-blind placebo-controlled study with ASA treatment in colorectal cancer with mutations in the P13K signaling pathway.
PLACEHOLDER
ALASCCA är den första randomiserade, placebo-kontrollerade, biomarkörbaserade multicenterstudie av tilläggsbehandling med ASA hos patienter med tjock- och ändtarmscancer.Studien är nationellt heltäckande och samtliga patienter i Sverige med diagnosen kommer erbjudas att delta i studien.
Mer information om studien för vårdgivare
Tjock- och ändtarmscancer stadium I-III.Endast stadium II-III kan inkluderas i läkemedelsdelen av studien om mutation förekommer.
Patienter som står på regelbunden ASA-användning screenas för mutation men kan ej inkluderas i läkemedelsdelen av studien utan följs som en observationell grupp.
Behandling
Fas 2
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2022-11-18)

Tillbaka till listan