Inloggad som:

avslutad_AGO-OVAR 2.29

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_AGO-OVAR 2.29
En randomiserad fas III-studie som jämför Atezolizumab i kombination med Bevacizumab och kemoterapi vid återfall av äggstocks-, äggledar- eller primär bukhinnecancer.
Atezulizumab in combination with Bevacizumab and chemoteraphy versus Bevcizumab and chemoteraphy in recurrent ovariancancer- a randomized phase III-trial.
PLACEHOLDER
En fas III-studie där patienterna randomiseras till atezolizumab+ bevacizumab+ kemoterapi eller placebo+ bevacizumab+ kemoterapi vid återfall av äggstocks-, äggledar- eller primär bukhinnecancer. Atezolizumab är en antikropp (anti PD-L1) som ska aktivera immunsystemet att bekämpa cancerceller. Det kallas också för immunterapi. Tidigare mindre studier har visat på en viss effekt av immunterapi vid äggstockscancer, men det finns också större studier som inte kunnat påvisa någon effekt. Det är dock inte känt om kombinationen atezolizumab, bevacizumab och kemoterapi kan vara effektivt vid återfall av äggstockscancer.
Mer information om studien för vårdgivare
1. Histologiskt diagnostiserad äggstock- äggledar- eller primär bukhinnecancer. 2. Recividerande sjukdom. 3. Patienten kan haft upp till tre tidigare behandlingsterapier.
1. Non-epitelial tumörform. 2. Lågmaligna tumörer från äggstocken. 3. Annan malignitet de senaste fem åren.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2022-10-03)

Tillbaka till listan