Inloggad som:

ADVANTAGE

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

ADVANTAGE
Vilken längd på cellgiftsbehandling före operation ger bättre överlevnad för borderline och lokalt avancerad pankreascancer? fas 3 randomiserad kontrollerad studie
Standard versus Prolonged Neoadjuvant (Conversion) Chemotherapy to prolong survival of patients with Borderline and Locally Advanced Pancreatic Cancer: a phase III randomized controlled trial
PLACEHOLDER
Ett antal patienter med borderline och lokalt avancerad pankreascancer kan opereras efter cellgiftsbehandling och få chans till långtidsöverlevnad, men hur lång förbehandling ger bäst överlevnad är idag oklart. Studien syftar på att utvärdera två behandlingslängder med de mest potenta cellgiftskombinatkoner - FOLFIRINOX och gemcitabin-nab-paklitaxel inför eventuell resektion, för att utvärdera om fler patienter kan opereras och fler kan överleva.
Mer information om studien för vårdgivare
Histo- eller cytologiskt bekräftad borderline eller lokalt avancerad pankreascancer (enligt NCCN), T1-4, Nx, M0 (AJCC 8th ed), hos patienter ≥18 år och i skick för cytostatika och kirurgi.
Komorbiditet som utesluter möjlighet till cytostatika, pankreaskirurgi eller compliance; Onkologisk behandling för pankreascancer de senaste 5 åren; känslighet till någon av läkemedlen; annan cancer än pankreascancer.
Behandling
Fas 3
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Christina Biörserud (2023-03-23)

Tillbaka till listan