Inloggad som:

avslutad_ADVANCE II

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_ADVANCE II
En internationell, öppen, multicenterstudie för att utvärdera effekt och säkerhet av vaccination med dendritiska celler hos patienter med akut myeloisk leukemi
AN INTERNATIONAL, MULTICENTRE, OPEN-LABEL STUDY TO EVALUATE THE EFFICACY AND SAFETY OF TWO DIFFERENT VACCINATION REGIMENS OF IMMUNOTHERAPY WITH ALLOGENEIC DENDRITIC CELLS, DCP-001, IN PATIENTS WITH ACUTE MYELOID LEUKAEMIA THAT ARE IN REMISSION WITH PERSISTENT MRD
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att undersöka om vaccinet DCP-001 som framställts av dendritiska celler kan stabilisera eller minska MRD så att risken för återkommande AML kan fördröjas eller förebyggas.
Mer information om studien för vårdgivare
Man/kvinna ≥ 18 år, bekräftad AML-diagnos (ej akut promyelocytisk leukemi/APL), första kompletta remissionen eller inkomplett återhämtning av blodkroppar som dokumenterats genom benmärgsprov upp till en månad före vaccination, MRD vid ett värde på > 0,1 % eller detektion av molekylära avvikelser
Akut promyelocytisk leukemi, planerad/utförd allogen stamcellstransplantation eller tidigare allogen benmärgstransplantation eller transplantation av solida organ, okontrollerad/allvarlig infektion, pågående immunsuppressiv behandling, kemoterapi & antineoplastisk hormonbehandling inom 28 dagar
Behandling
Fas 2
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-08-28)

Tillbaka till listan