Inloggad som:

ADVANCE II

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

ADVANCE II
En internationell, öppen, multicenterstudie för att utvärdera effekt och säkerhet av vaccination med dendritiska celler hos patienter med akut myeloisk leukemi
AN INTERNATIONAL, MULTICENTRE, OPEN-LABEL STUDY TO EVALUATE THE EFFICACY AND SAFETY OF TWO DIFFERENT VACCINATION REGIMENS OF IMMUNOTHERAPY WITH ALLOGENEIC DENDRITIC CELLS, DCP-001, IN PATIENTS WITH ACUTE MYELOID LEUKAEMIA THAT ARE IN REMISSION WITH PERSISTENT MRD
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att undersöka om vaccinet DCP-001 som framställts av dendritiska celler kan stabilisera eller minska MRD så att risken för återkommande AML kan fördröjas eller förebyggas.
Mer information om studien för vårdgivare
Man/kvinna ≥ 18 år, bekräftad AML-diagnos (ej akut promyelocytisk leukemi/APL), första kompletta remissionen eller inkomplett återhämtning av blodkroppar som dokumenterats genom benmärgsprov upp till en månad före vaccination, MRD vid ett värde på > 0,1 % eller detektion av molekylära avvikelser
Akut promyelocytisk leukemi, planerad/utförd allogen stamcellstransplantation eller tidigare allogen benmärgstransplantation eller transplantation av solida organ, okontrollerad/allvarlig infektion, pågående immunsuppressiv behandling, kemoterapi & antineoplastisk hormonbehandling inom 28 dagar
Behandling
Fas 2
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: Akademiska sjukhus (2020-07-13)

Tillbaka till listan