Inloggad som:

avslutad_AdeLE

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_AdeLE
Dubbelblindad, placebokontrollerad fas 2 studie för att undersöka effekt, säkerhet och tolerabilitet hos studieläkemedlet Lymfactin (adenovirusmedierad lymfkörteltillväxtfaktor VEGF-C) som ges i samband med förflyttning av lymfkörtlar för behandling av lymfödem som har utvecklats till följd av bröstcancerbehandling
A Phase II, double-blind, placebo-controlled, randomized study to assess the efficacy, safety and tolerability of Lymfactin® (AdAptVEGF-C Adenoviral Vector) in combination with a surgical lymph node transfer for the treatment of patients with secondary lymphedema associated with the treatment of breast cancer
PLACEHOLDER
Patienter med lymfödem efter bröstcanceroperation genomgår operation där lymfkörtlar från ljumske flyttas till armhålan. Lymfkörteln behandlas med Lymfactin eller placebo. GMO-läkemedel.
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-12-01)

Tillbaka till listan