Inloggad som:

avslutad_ACHILES

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_ACHILES
En randomiserad fas II studie som jämför tillägg av immunterapi med Atezolizumab eller ej efter behandling med kemoradioterapi av småcellig lungcancer, begränsad sjukdo
A Randomized Phase II Study Comparing Atezolizumab After Concurrent Chemo-radiotherapy With Chemo-radiotherapy Alone in Limited Disease Small-cell Lung Cancer
PLACEHOLDER
Syftet är att undersöka om tillägg av immunterapi med Atezolizumab adjuvant i upp till ett år efter standardbehandling med cytostatika och strålbehandling förbättrar överlevnaden, samt om hälsorelaterad livskvalitet, behandlingsrespons samt biverkningsmönster påverkas
Mer information om studien för vårdgivare
Histologiskt eller cytologiskt verifierad småcellig lungcancer stadium I-III. Ej påbörjat behandling för sjukdomen, ha ECOG performance status 0-2 och mätbar sjukdom enligt RECIST kriterier.
--
Behandling
Fas 2
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-10)

Tillbaka till listan