Inloggad som:

avslutad_ACE-CL-311

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_ACE-CL-311
En öppen fas 3-studie där Acalabrutinib i kombination med Venetoklax med eller utan Obinutuzumab jämförs med kemoimmunoterapi hos patienter med obehandlad KLL utan deletion 17p eller TP53-mutation.
A Randomized, Multicenter, Open-Label, Phase 3 Study to Compare the Efficacy and Safety of Acalabrutinib (ACP-196) in Combination With Venetoclax With and Without Obinutuzumab Compared to Investigator's Choice of Chemoimmunotherapy in Subjects With Previously Untreated Chronic Lymphocytic Leukemia Without Del(17p) or TP53 Mutation
PLACEHOLDER
The purpose of the study is to investigate whether acalabrutinib in combination with Venetoklax with or without obinutuzimab is effective and safe in the treatment of chronic lymphocytic leukemia (CLL) – compared with standard kemoimmunotherapies.
Mer information om studien för vårdgivare
Män och kvinnor 18 år eller äldre ECOG performance status på 0-2 KLL-diagnos som möter diagnoskriterier enligt Hallek et al. 2018 Aktiv KLL-sjukdom enl IWCLL 2018 kriterierna som kräver behandling
Tidigare KLL-behandling Deletion 17p eller TP53-mutation Transformation av KLL till agressiv non-Hodgin lymfom (NHL) el påverkan i centrala nervsystemet av leukemin CIRS-resultat för ett organ på 4 eller ett totalt CIRS-resultat på >6
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2024-01-30)

Tillbaka till listan