Inloggad som:

AC220-A-U202

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

AC220-A-U202
studie av Quizartinib i kombination med reinduktionskemoterapi och som enda medel via underhållsbehandling för pediatriska patienter med diagnostiserad FLT3-ITD(+) recidiverande/refraktär akut myeloid leikemi
A PHASE 1/2, MULTICENTER, DOSE-ESCALATING STUDY TO EVALUATE THE SAFETY, PHARMACOKINETICS, PHARMACODYNAMICS, AND EFFICACY OF QUIZARTINIB ADMINISTERED IN COMBINATION WITH RE-INDUCTION CHEMOTHERAPY, AND AS A SINGLE-AGENT MAINTENANCE THERAPY, IN PEDIATRIC RELAPSED/REFRACTORY AML SUBJECTS AGED 1 MONTH TO <18 YEARS (AND YOUNG ADULTS AGED UP TO 21 YEARS) WITH FLT3-ITD MUTATIONS
PLACEHOLDER
Akut myeloisk leukemi (AML) är den vanligaste formen av akut leukemi. I Sverige drabbas årligen runt 350 personer och könsfördelningen är jämn. De flesta patienter under 80 år är aktuella för intensiv kombinationsbehandling med cytostatika i syfte att erhålla komplett remission från leukemi med möjlighet till bot. Majoriteten uppnår komplett remission efter en eller två månaders intensiv induktionsbehandling, men trots konsoliderande behandling blir remissionerna ofta kortvariga. Transplantation av blodbildande stamceller utgör den enda möjligheten till bot för patienter som fått återfall av AML. Det finns således ett stort behov av bättre behandlingsmöjligheter för patienter med relapserad eller refraktär AML. Feline McDonough sarkomliknande tyrosinkinas 3 (FLT3) är en transmembranreceptortyrosinkinas (RTK) som tillhör klass III-kinase domänfamiljen av RTKs. FLT3 uttrycks i AML-celler hos cirka 90% av patienterna och stimulerar överlevnad och proliferation av leukemiska blastceller. F
Mer information om studien för vårdgivare
1. Diagnos av AML enligt Världshälsoorganisationens (WHO) klassificering från 2008. 2. Patienterna måste vara i första återfall eller refraktär till första linjens högdoskemoterapi med högst 1 försök (1−2 cykler av indexbehandling) vid remissionsinduktion. 3. Förekomst av den FLT3-ITD-aktiverande mu
Participants who meet any of the following criteria will be disqualified from entering the study: Has been diagnosed with isolated central nervous system relapse, acute promyelocytic leukemia (APL), juvenile myelomonocytic leukemia, French-American-British classification M3 or WHO classification of
Behandling
Fas 1-2
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: Anna Schröder Håkansson (2023-07-14)

Tillbaka till listan